Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm A

Thứ hai - 17/04/2023 06:09

 

  •  
 
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA PHỤC SINH NĂM A
LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
 
Phúc Âm: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.


CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ xảy ra khi nào?
2. Đức Giêsu có báo trước việc mình sẽ đến gặp các môn đệ sau khi sống lại không? Đọc Ga 14,18.28; Mc 14,28; 16,7; Mt 26,32; 28,7.10.
3. Tại sao Chúa Giêsu phục sinh lại cho các ông xem hai bàn tay và cạnh sườn (Ga 19,34)?
4. Đọc Ga 20,18-29. Ai là những người đã được thấy Chúa?
5. Tại sao Chúa Giêsu phục sinh sai các môn đệ lên đường? Đọc Mác-cô 16,15; Mát-thêu 28,19; Luca 24,47; Gioan 20,21. Hai câu Ga 20,21 và Ga 17,18 có gì đặc biệt?
6. Đức Giêsu phục sinh thổi hơi vào các ông (Ga 20,22), cử chỉ đó cho thấy điều gì? Tại sao Đấng phục sinh trao ban Thánh Thần cho các môn đệ? Đọc Ga 14,26; 15,26; 20,23.
7. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu đối với ông Tôma được diễn tả trong Ga 20,26-27?
8. Đọc Ga 20,28. Lời tuyên xưng đức tin trên đây của Tôma có gì đặc biệt? Đọc Ga 1,1.
9. Gioan 20,29 là mối phúc dành cho ai? Đọc một mối phúc khác trong Gioan 13,17.


GỢI Ý SUY NIỆM
Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không? Khi gặp một Tôma như thế, bạn muốn bắt chước Đức Giêsu ở điểm nào trong cách đối xử với người ấy?

PHẦN TRẢ LỜI
1. Vào sáng ngày thứ nhất trong tuần (tức ngày Chúa nhật), Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la bên ngôi mộ mới trong một thửa vườn. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần (Ga 20,19), Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, không có sự hiện diện của ông Tôma, trong một căn phòng, rất có thể là căn phòng đã diễn ra Bữa Tiệc Ly (Mc 14,12-15; Lc 22,10-12). Tám ngày sau, tức vào ngày Chúa nhật kế tiếp, Chúa phục sinh lại hiện ra với các môn đệ, tại cùng căn phòng đó, nhưng lần này có sự hiện diện của ông Tôma (Ga 20,26).

2. Trong Tin Mừng Gioan, trước khi chịu khổ nạn, Đức Giêsu đã nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến với anh em” (Ga 14,18). “Thầy ra đi và Thầy đến với anh em” (Ga 14,28). Quả thực, sau khi được phục sinh, Đức Giê su đã đến với các môn đệ (Ga 20,19). Còn trong Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô, Đức Giêsu cũng hẹn gặp các môn đệ ở Galilê sau khi được sống lại (Mc 14,28; Mt 26,32). Cái hẹn này sẽ được vị thiên sứ nhắc lại cho các phụ nữ ra viếng mộ (Mc 16,7; Mt 28,7). Thậm chí chính Đấng phục sinh cũng nhắc lại cái hẹn ấy (Mt 28,10).

3. Chúa Giêsu phục sinh cho họ xem thân thể của mình (Ga 20,20). Ngài cho xem cả hai bàn tay để họ thấy những vết thương gây ra do bị đóng đinh. Đặc biệt Tin Mừng Gioan kể chuyện Đức Giêsu bị người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn (Ga 19,34), nên Chúa Phục sinh cũng muốn cho các môn đệ thấy vết thương lớn này. Ngài muốn cho các môn đệ biết rằng: Đấng đang sống và đang đứng giữa họ chính là vị Thầy của họ, người đã chịu đóng đinh và chết trước đây mấy ngày. Đấng đã chết, bây giờ là Đấng đang sống, đang đến gặp họ.

4. Trong Tin Mừng Gioan 20,18-29, những người đã được thấy Chúa phục sinh là chị Maria Mác-đa-la, là mười môn đệ trong Nhóm Mười Hai, rồi đến ông Tôma. Chị Maria đã làm chứng cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18). Mười môn đệ đã làm chứng cho Tôma: “Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25). Cuối cùng, chính Tôma cũng đã thấy Chúa: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin…” (Ga 20,29). Tuy nhiên, hầu chắc Chúa không chỉ hiện ra cho một mình chị Maria, vì có một nhóm phụ nữ ra mộ cùng với Maria Mác-đa-la (“Chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” : Ga 20,2. Xem thêm Mt 28,9-10; Mc 16,1).

5. Cả bốn Phúc âm đều kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh sai các môn đệ lên đường (Mc 16,15; Mt 28,19; Lc 24,47; Ga 20,21). Đây là một việc quan trọng mà Ngài phải làm khi hiện ra với họ. Chúa Giêsu, người đã được Cha sai phái, và đã nói: “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19,30), bây giờ Ngài sai phái các môn đệ. Chúa phục sinh không chỉ sai các môn đệ người Do-thái đến với với dân Ít-ra-en của họ, nhưng đến với “toàn thể thế giới” để “rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 16,15), đến với “mọi dân tộc” (Mt 28,19; Lc 24,47), gồm cả dân ngoại, để loan báo sự phục sinh của Đấng đã sống và chết vì họ. Gioan 17,18 cho thấy Chúa Cha là nguồn gốc của mọi sự sai đi: “Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian” (Ga 17,18; x. 20,21). Có một dòng chảy của sứ vụ từ Chúa Cha đến Chúa Giêsu, và từ Chúa Giêsu đến với các môn đệ, bao thế hệ môn đệ sẽ tiếp tục dòng chảy này cho đến tận thế. Thế gian là điểm tới của mọi cuộc sai đi. Thiên Chúa và Hội Thánh luôn hướng về con người trong thế giới.

6. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã thổi hơi vào mũi con người Ngài nặn bằng đất sét, để nó trở thành một sinh vật (St 2,7). Ở đây, Chúa Giêsu phục sinh cũng thổi hơi trên các môn đệ để ban cho họ sức sống mới tức là Thánh Thần của Ngài (Ga 20,22). Thánh Thần cần cho những người được Ngài sai đi (Ga 20,21). Thánh Thần sẽ dạy họ mọi điều (Ga 14,26) và giúp họ làm chứng cho Chúa Giêsu (Ga 15,26). Ngoài ra, ở đây, Thánh Thần còn cho họ có khả năng tha tội (Ga 20,23).

7. Một tuần sau, Chúa Giêsu phục sinh lại đến như thể để gặp riêng ông Tôma, vì lần này ông có mặt cùng với các môn đệ khác. Tôma có vẻ nghi ngờ lời chứng của nhóm môn đệ đã được thấy Chúa. Ông đưa ra những điều kiện cần đáp ứng để ông tin (Ga 20,25). Chúa phục sinh hiện ra đã thỏa mãn tất cả những yêu cầu của ông (Ga 20,27). Rõ ràng Ngài không muốn mất ông, dù ông cứng lòng tin. Ngài muốn ông có cùng một đức tin như các môn đệ kia. Chẳng rõ Tôma có dám làm điều ông yêu cầu không, nhưng chắc chắn ông đã kinh ngạc về tình yêu khiêm hạ lạ lùng của Chúa. Chính điều này làm Tôma chấp nhân quy phục và ra khỏi sự cứng lòng tin của mình.

8. Lời tuyên xưng của Tôma ở Ga 20,28 rất đặc biệt, vì ông tuyên xưng Thầy Giêsu phục sinh là “Thiên Chúa của con”. Đây là niềm tin vào Đức Giêsu ở mức cao nhất. Điều này gợi cho ta nhớ đến câu đầu tiên của Tin Mừng Gioan, trong đó Ngôi Lời đã được gọi là Thiên Chúa (1,1). Ngôi Lời ấy đã thành người nơi Đức Giêsu Kitô (1,17). Lời tuyên xưng trên miệng của Tôma cũng phản ánh niềm tin của một giáo hội ở cuối thế kỷ thứ nhất, trong đó ông là một thành viên.

9. Mối phúc ở Ga 20,29 là mối phúc dành cho chúng ta ngày nay. Chúng ta là những người đã tin, tuy không được thấy tận mắt, hay chạm tay vào Đấng Phục sinh như các môn đệ xưa. Gioan 13,17 lại cho ta một mối phúc khác, đó là mối phúc của những người dám thực hành việc phục vụ thấp hèn cho anh em.
https://www.hdgmvietnam.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Sau các lễ ngày thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Mười
• Ý chung: Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội để Giáo Hội thực thi việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Giáo Hội được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

• Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Qui Nhơn chúng ta biết ăn năn hoán cải, canh tân đời sống và nhất là siêng năng lần hạt Mân Côi chung trong gia đình cũng như nơi từng cộng đoàn.

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây