Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

 •   22/11/2023 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 16
Thái độ bác ái, phục vụ đối với “những anh em bé mọn nhất của Đức Vua” sẽ ảnh hưởng trên phần rỗi đời đời của từng người, vì giúp họ là giúp chính Chúa Giêsu.
 
Học hỏi Phúc Âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Học hỏi Phúc Âm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   15/11/2023 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 16
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn.
 
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 •   10/11/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 33
Các cô trinh nữ ở đây tượng trưng cho chính chúng ta, những người thuộc về cộng đoàn kitô hữu. Chú Rể là Đức Giêsu. Chúng ta như các trinh nữ đang chờ mong ngày quang lâm của Đức Giêsu. Ngày Ngài trở lại có thể “đến chậm” (Mt 25,5), nên người tín hữu phải sẵn sàng ra đón Ngài vào bất cứ lúc nào với đèn đuốc sáng.
 
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 31 Thường Niên A

 •   04/11/2023 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 39
Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
 
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 •   28/10/2023 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 27
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.
 
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 29 Thường Niên A

 •   21/10/2023 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 44
Đồng tiền Rôma mang hình ảnh của Xê-da, nên nó thuộc về Xê-da, và ta phải trả lại cho Xê-da. Mỗi con người chúng ta, mang hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,26-27), nên thuộc về Thiên Chúa và phải sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Chúa Nhật 29 Thường Niên A – Vương quyền theo Kinh Thánh

Chúa Nhật 29 Thường Niên A – Vương quyền theo Kinh Thánh

 •   18/10/2023 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 26
Thiên Chúa Cha đã trao Vương Quốc cho Đức Ki-tô, và ban cho Người mọi quyền hành trên trời dưới đất (x. Mt 28,18), thì đến lượt Người, Đức Ki-tô cũng trao vương quốc lại cho những ai trung thành làm cho Vương Quốc của Thiên Chúa sinh hoa lợi (x. Mt 21,43).
 
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 •   14/10/2023 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 36
Mỗi Chúa Nhật, Chúa vẫn mời tôi đến chung vui với Ngài và dự bữa tiệc thánh do Ngài khoản đãi. Đâu là những bận tâm vì công việc khiến đôi khi tôi ngần ngại không muốn nhận lời? Trước khi tham dự Thánh lễ, tôi có dành thời giờ để chuẩn bị cho mình y phục tử tế không?
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 27 Thường Niên A

 •   06/10/2023 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 33
“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!”
 
Ađam và Evà có thật hay không?

Ađam và Evà có thật hay không?

 •   15/09/2023 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 67
Khi đọc trình thuật về tạo dựng Ađam và Evà, có thể người ta sẽ thắc mắc: Ađam có thật hay không, Evà có thật hay không? Đừng ngây thơ nghĩ rằng Thiên Chúa ngồi đó, nhào đất rồi nặn ra Ađam; sau đó rút xương sườn của ông và làm ra bà Evà. Cũng đừng vội kết luận Sáng Thế chương 2 là phản khoa học, là đi ngược với thuyết tiến hóa của Darwin. Làm như thế là chúng ta đã lầm về thể văn của trình thuật tạo dựng.
Người Do Thái với người Sa-ma-ri và dân ngoại

Người Do Thái với người Sa-ma-ri và dân ngoại

 •   17/08/2023 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 40
Qua vài nét tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của dân Do-thái, dân Sa-ma-ri và dân ngoại được nói đến trong Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy một điều quan trọng, đó là từ muôn đời, Thiên Chúa đã yêu thương tất cả mọi người, không riêng dân Do-thái, dân Sa-ma-ri, mà còn cả các dân ngoại, trong đó có chúng ta, để hết thảy được trở thành con cái của Chúa nhờ Đức Ki-tô (x. Ep 1,3-14). Người đã “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1 Tm 2,4).
 
Bài số 27: Người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,1-4)

Bài số 27: Người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,1-4)

 •   21/07/2023 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 88
Tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về: “Người lớn nhất trong Nước Trời”. Chủ đề này nằm trong chương 18 của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, là phần khởi đầu của bài giảng quan trọng thứ 4 – Bài Giảng về Giáo hội.
 
Bài số 26: Bước đi trong đức tin và hy vọng (Mt 17, 1-8)

Bài số 26: Bước đi trong đức tin và hy vọng (Mt 17, 1-8)

 •   16/07/2023 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 59
Tuần này, chúng ta sẽ học hỏi về chủ đề “Bước đi trong đức tin và hy vọng” với ba phần: một là ý nghĩa việc Đức Giê-su đưa các môn đệ lên núi; hai là biến cố Đức Giê-su hiển dung; và ba là hành động của Đức Giê-su.
 
Bài số 25: Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16, 24-28)

Bài số 25: Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16, 24-28)

 •   09/07/2023 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 106
Hôm nay với chủ đề: Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16,24-28), chúng ta cùng tìm hiểu: Từ bỏ chính mình nghĩa là gì? Vác thập giá mình nghĩa là gì? Bước theo Đức Giê-su nghĩa là gì?
Bài số 24: Giờ này đối với tôi, Đức Ki-tô là ai? (Mt 16,13-23)

Bài số 24: Giờ này đối với tôi, Đức Ki-tô là ai? (Mt 16,13-23)

 •   01/07/2023 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 80
Con đường Chúa Cứu Độ chúng ta là con đường thương khó. Chúng ta được mời gọi hãy đón nhận những đau khổ của cuộc đời để bước theo Ngài. Chúa nói: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mọi ngày mà theo Thầy (x. Mt 16,24).
 

Bài số 23: Ô uế và thanh sạch (Mt 15,10-20)

 •   25/06/2023 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 58
Tiếp nối chủ đề này, trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 15,10-20 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, Chúa Giê-su chỉ ra cho chúng ta thấy đâu là ý nghĩa đích thực của sự ‘Thanh sạch và ô uế”. Sự thanh sạch hay ô uế đến từ bên ngoài hay bên trong chúng ta?
 
Bài số 22: Chính anh em hãy cho họ ăn (Mt 14, 13-21)

Bài số 22: Chính anh em hãy cho họ ăn (Mt 14, 13-21)

 •   15/06/2023 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 100
Trong tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu chủ đề “Hạt giống Lời Chúa” (x. Mt 13, 1-23). Tuần này, chúng ta sẽ học hỏi về chủ đề “Chính anh em hãy cho họ ăn” (x. Mt 14, 13-21) với ba phần chính: Một là, “Ý nghĩa của đoàn dân đi vào hoang địa tìm Đức Giê-su” (x. Mt 14, 13b-14). Hai là, “cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và các môn đệ” (x. Mt 14, 15-18); và ba là, “Đức Giê-su cho dân chúng ăn no nê” (x. Mt 14, 19-21).
 
Bài số 21: Hạt giống Lời Chúa (Mt 13,1-23)

Bài số 21: Hạt giống Lời Chúa (Mt 13,1-23)

 •   10/06/2023 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 92
Tuần này, với chủ đề “HẠT GIỐNG LỜI CHÚA”, chúng ta bắt đầu bước vào một chương mới, chương 13. Toàn bộ chương này trình bày Bài giảng của Đức Giêsu bằng dụ ngôn.
Bài số 20: Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mt 12, 46-50)

Bài số 20: Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mt 12, 46-50)

 •   02/06/2023 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 84
Tuần này, kính mời cộng đoàn cùng Tìm Hiểu Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu chương 12 từ câu 46 đến câu 50, với chủ đề: Ai thuộc gia đình của Đức Giêsu?
 

Các tin khác

Tuần 26.11 - 03.12
26 Chúa Nhật 34 THƯỜNG NIÊN. CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ. LỄ TRỌNG.
Tuần phụ trách của ca đoàn Cêcilia.
14
27 Thứ Hai Cầu nguyện nhà An Bình; giáo họ Thánh Mẫu phụ trách. 15
28 Thứ Ba   16
29 Thứ Tư   17
30 Thứ Năm THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. 18
1 Thứ Sáu Đầu tháng.
Thánh lễ kính "Lòng thương xót của Chúa".
19/10Đ
2 Thứ Bảy Đầu tháng. Phiên trực 4: giáo họ Mân Côi. 20
3 Chúa Nhật 1 MÙA VỌNG.
Rửa tội trẻ em.
Tuần phụ trách của ca đoàn Seraphim.
21
 
Mua Vong
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Mười Hai
• Ý cầu nguyện: Cầu cho người khuyết tật
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.
 
DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây