“Mặt Nạ Da Người”

“Mặt Nạ Da Người”

 •   12/05/2024 06:48:00 PM
 •   Đã xem: 26
Trong một kiếp người không biết bao nhiêu chiếc mặt nạ được dùng khi đối nhân xử thế. Những chiếc mặt nạ này được làm bằng những chất liệu vô cùng phong phú. Có chiếc bằng nhựa, có cái bằng gỗ… và  mỗi cái đều có những tác dụng khác nhau nhưng nói chung là để che đậy lại tình trạng hiện tại của mình. Tôi cũng có mặt nạ, một cái duy nhất nhưng mặt nạ này lại được làm bằng da người.
Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

 •   08/04/2024 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 93
Thành công của chúng ta không được định nghĩa bằng sự hoàn hảo mà là bằng tình yêu thương, những người cầu toàn sẽ được giải thoát khỏi ham muốn luôn luôn kiểm soát mọi thứ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là sau khi tôi biết buông bỏ thì bây giờ tôi đã thực sự có tiến bộ. Tôi nhẹ nhàng với bản thân hơn trong việc luyện tập và hiện tại tôi đang chạy tốt hơn bao giờ hết. Tôi không lo lắng về việc mắc lỗi khi hát và bây giờ giọng hát tôi tự tin hơn. Tôi không còn cảm thấy mình cần phải hoàn hảo để được Chúa tha thứ.
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 02 Thường Niên B

 •   12/01/2024 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 127
Ý Cha được thực hiện một cách tuyệt hảo và một lần cho mãi mãi, trong Đức Kitô, và qua ý chí nhân loại của Người. Khi vào trần gian, Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Lễ Hiển Linh

 •   06/01/2024 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 234
Hiển Linh là sự tỏ mình ra của Chúa Giêsu, như Đấng Messia của Israel, là Con Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Độ trần gian...
 
TẠI SAO NÓI: 60 NĂM CUỘC ĐỜI?

TẠI SAO NÓI: 60 NĂM CUỘC ĐỜI?

 •   31/12/2023 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 110
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi (Tv 90,10).
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 03 Mùa Vọng - Năm B

 •   16/12/2023 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 53
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỉ!” (Tv 105,3). Dù con người có thể quên lãng hay chối từ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi mọi người tìm kiếm Ngài để họ được sống và đạt được hạnh phúc. Nhưng việc tìm kiếm này đòi hỏi con người phải có nỗ lực của trí tuệ, sự ngay thẳng của ý chí, “một tấm lòng thành”, và phải có cả chứng từ của những người khác để dạy con người tìm kiếm Thiên Chúa.
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 02 Mùa Vọng - Năm B

 •   09/12/2023 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 79
Việc Con Thiên Chúa ngự đến trong thế gian là một biến cố hết sức trọng đại, đến độ Thiên Chúa đã muốn chuẩn bị cho biến cố đó qua nhiều thế kỷ. Các nghi thức và các hy lễ, các hình ảnh và các biểu tượng của “Giao Ước Cũ”, tất cả đều được Thiên Chúa làm cho hội tụ trong Đức Kitô: Chính Ngài loan báo Đức Kitô qua miệng các Tiên tri kế tiếp nhau ở Israel. Ngoài ra, Ngài còn khơi dậy trong tâm hồn các người ngoại giáo một sự chờ đợi chưa rõ ràng việc Con Thiên Chúa ngự đến.
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 01 Mùa Vọng - Năm B

 •   02/12/2023 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 57
Trong các bí tích của Đức Kitô, Hội Thánh đã nhận được bảo chứng gia tài của mình, đã được dự phần vào đời sống vĩnh cửu, đang khi “trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta, xuất hiện vinh quang” (Tt 2,13).
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Chúa Kitô Vua

 •   23/11/2023 06:04:00 PM
 •   Đã xem: 61
Khi thánh Phêrô tuyên xưng Người là Đấng Messia, Chúa Giêsu chấp nhận lời tuyên xưng đức tin đó, nhưng Người loan báo ngay cuộc khổ nạn đã gần đến của “Con Người". Người tỏ cho thấy ý nghĩa đích thực của vương quyền Messia của Người, vừa trong căn tính siêu việt của Con Người, “Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13), vừa trong sứ vụ cứu chuộc của Người với tư cách là Người Tôi trung đau khổ.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11) – Tử đạo hay làm chứng

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11) – Tử đạo hay làm chứng

 •   18/11/2023 02:18:00 AM
 •   Đã xem: 73
Trong Hội Thánh của Đức Ki-tô, việc tử đạo mang lấy một ý nghĩa mới mẻ: đó là bắt chước Đức Ki-tô và hiệp thông trọn vẹn vào việc làm chứng và vào công trình cứu độ của Người.
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 •   11/11/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 74
“Vì chúng ta không biết ngày và giờ, nên theo lời Chúa dạy, chúng ta luôn phải tỉnh thức, để, khi dòng đời độc nhất của sự sống trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với Người và được liệt kê vào số người được chúc phúc..." (x. Mt 25,31-46).
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 31 Thường Niên A

 •   04/11/2023 01:08:00 AM
 •   Đã xem: 67
Được gắn liền cách nội tại với bản chất bí tích của thừa tác vụ của Hội Thánh là đặc tính phục vụ (indoles servitii) của thừa tác vụ đó. Thật vậy, các thừa tác viên hoàn toàn tùy thuộc Đức Kitô là Đấng trao sứ vụ và thẩm quyền, nên họ thật sự là “những nô lệ của Đức Kitô”, theo gương Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện nhận lấy “thân nô lệ” (Pl 2,7)
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 •   26/10/2023 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 159
“Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi: đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên A

 •   21/10/2023 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 95
Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".
 
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 •   14/10/2023 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 180
Các dụ ngôn như những tấm gương đối với con người: họ đón nhận Lời Chúa chỉ như mảnh đất khô khan hay mảnh đất mau mỡ? Họ làm gì với những nén bạc đã nhận? Chúa Giêsu và sự hiện diện của Nước Trời trong trần gian, một cách kín đáo, nằm ở trung tâm của các dụ ngôn. Cần phải tiến vào Nước Trời, nghĩa là, phải trở nên môn đệ Đức Kitô, mới “hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” (Mt 13,11). Còn đối với những kẻ “ở ngoài” (Mc 4,11), mọi sự đều bí ẩn.
Sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên A

 •   06/10/2023 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 164
“Hội Thánh là thửa ruộnghay cánh đồng của Thiên Chúa. Trong cánh đồng đó, mọc lên cây ôliu cổ thụ mà gốc rễ thánh là các Tổ phụ, và nơi cây này, sự giao hoà giữa những người Do thái và các dân ngoại đã được và sẽ được thực hiện..."
Their angels behold the Father in heaven – SN ngày 02.10.2023

Their angels behold the Father in heaven – SN ngày 02.10.2023

 •   01/10/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 90
“Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần như là người bảo vệ và mục tử hướng dẫn họ trong cuộc đời.”
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A

 •   27/09/2023 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 123
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".
 
Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Giáo lý cho bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 •   20/09/2023 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 147
Để hỗ trợ các nhà giảng thuyết thuận tiện hơn trong việc thêm giáo lý vào bài giảng, Ban Biên tập xin được trích dẫn những điểm giáo lý phù hợp với các bài đọc Kinh Thánh của các lễ Chúa nhật, lễ trọng theo sự theo hướng dẫn của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích trong Tập sách Hướng dẫn giảng thuyết được công bố qua Sắc lệnh ký ngày 29.06.2014.

Các tin khác

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Năm
• Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc đạo tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây