Giáo huấn số 22: Ngày Chúa Nhật trong Năm Phụng vụ

Giáo huấn số 22: Ngày Chúa Nhật trong Năm Phụng vụ

 •   27/04/2024 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 53
Theo truyền thống tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm vượt qua vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay Chúa Nhật.
 
Giáo huấn số 21: Phụng vụ làm cho Đức Kitô Phục Sinh thật sự hiện hữu

Giáo huấn số 21: Phụng vụ làm cho Đức Kitô Phục Sinh thật sự hiện hữu

 •   19/04/2024 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 43
Thường chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ như không hiện hữu: chúng ta thấy khắp quanh mình những cảnh bất công, tội ác, thờ ơ, tàn bạo không ngớt. Nhưng cũng đúng là giữa cảnh tối tăm luôn luôn có một cái gì mới phát sinh và sớm hay muộn sẽ sinh hoa kết quả.
 
Giáo huấn số 20: Phụng vụ, nơi gặp gỡ đích thực với Đức Kitô Phục Sinh

Giáo huấn số 20: Phụng vụ, nơi gặp gỡ đích thực với Đức Kitô Phục Sinh

 •   12/04/2024 07:04:00 PM
 •   Đã xem: 49
Trong bí tích Thánh Thể và trong các bí tích, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu và cảm nhận được quyền năng của mầu nhiệm Vượt Qua. Quyền năng cứu độ của hy tế, của từng lời nói, từng cử chỉ, từng dáng vẻ, từng tâm tình của Chúa Giêsu, đến với chúng ta qua việc cử hành các bí tích.
Giáo huấn số 19: Mầu nhiệm Phục Sinh trong Năm Phụng vụ

Giáo huấn số 19: Mầu nhiệm Phục Sinh trong Năm Phụng vụ

 •   06/04/2024 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 56
Mỗi tuần, vào ngày được gọi là Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục sinh, và mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy vô cùng trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.
 
Giáo huấn số 07: Phụng vụ là phương thế thánh hóa con người và tôn vinh Thiên Chúa

Giáo huấn số 07: Phụng vụ là phương thế thánh hóa con người và tôn vinh Thiên Chúa

 •   12/01/2024 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 98
Từ dòng suối Phụng vụ, nhất là từ bí tích Thánh Thể, ân sủng chảy tràn vào chúng ta và thực hiện cách hữu hiệu việc thánh hóa con người trong Chúa Kitô, cũng như việc tôn vinh Thiên Chúa, mục tiêu của tất cả các hoạt động khác của Giáo Hội.
Giáo huấn số 06: Phụng vụ quy hướng và tuôn trào mọi năng lực

Giáo huấn số 06: Phụng vụ quy hướng và tuôn trào mọi năng lực

 •   05/01/2024 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 95
Phụng vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội.
 
Giáo huấn số 05: Sứ vụ loan báo Tin Mừng gắn liền với Phụng vụ

Giáo huấn số 05: Sứ vụ loan báo Tin Mừng gắn liền với Phụng vụ

 •   01/01/2024 06:15:00 PM
 •   Đã xem: 87
Chúa Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì các Tông đồ đầy tràn Thánh Thần cũng được chính Chúa Kitô sai đi như vậy, không những để khi rao giảng Phúc Âm cho mọi thụ tạo, các ngài loan báo việc Chúa đã Phục sinh...
Giáo huấn số 03: Đức Kitô đang hiện diện qua Phụng vụ

Giáo huấn số 03: Đức Kitô đang hiện diện qua Phụng vụ

 •   16/12/2023 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 46
Đức Kitô hiện diện trong Hy tế Thánh lễ, vừa ở nơi con người của thừa tác viên, khi “chính Đấng xưa đã tự hiến mình trên Thập giá, nay cũng đang dâng hiến nhờ tác vụ của các linh mục”, vừa hiện diện cách vô cùng nhiệm lạ dưới hình bánh hình rượu trong bí tích Thánh Thể...
Giáo huấn số 02: Phụng vụ bày tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh

Giáo huấn số 02: Phụng vụ bày tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh

 •   09/12/2023 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 46
Phụng vụ góp phần rất nhiều trong việc giúp các tín hữu thể hiện trong cuộc sống và tỏ bày cho những người khác thấy mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Giáo Hội chân chính, một Giáo Hội có đặc tính vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình vừa chứa đựng những thực tại vô hình.
Giáo huấn số 01: Phụng vụ cử hành toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô

Giáo huấn số 01: Phụng vụ cử hành toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô

 •   02/12/2023 02:01:00 AM
 •   Đã xem: 46
Trong khi cử hành các mầu nhiệm cứu độ, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu kho tàng quyền năng và công nghiệp phong phú của Chúa, làm cho những mầu nhiệm này có thể nói là luôn hiện diện qua mọi thời đại, để những ai tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu rỗi.
Hiệp hành và con đường hiệp nhất giữa các Kitô hữu

Hiệp hành và con đường hiệp nhất giữa các Kitô hữu

 •   24/11/2023 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 50
Sự hiệp nhất các Kitô hữu sẽ mang lại sự đóng góp cần thiết và to lớn cho việc xây dựng tình huynh đệ và bằng hữu xã hội. Vì thế, Giáo Hội hiệp hành cũng có nghĩa Giáo Hội hiệp nhất.
 
Hội Thánh hiệp hành khi Hội Thánh ra đi và phục vụ

Hội Thánh hiệp hành khi Hội Thánh ra đi và phục vụ

 •   17/11/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 82
Để trở thành một Hội Thánh hiệp hành đúng nghĩa, Hội Thánh luôn là người mẹ đi ra phục vụ và đồng hành với đời…
 
Nền tảng tối hậu của tình huynh đệ và bằng hữu xã hội

Nền tảng tối hậu của tình huynh đệ và bằng hữu xã hội

 •   10/11/2023 05:24:00 PM
 •   Đã xem: 100
Nền tảng tối hậu của tính hiệp hành hay để xây dựng tình huynh đệ và bằng hữu xã hội chính là đức tin vào Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em con cùng một Cha.
Hiệp hành và đức bác ái chính trị

Hiệp hành và đức bác ái chính trị

 •   03/11/2023 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 66
Tính hiệp hành cũng có thể được hiểu đó là việc thực hành bác ái trên bình diện xã hội rộng lớn cùng với những người khác. Nói cách khác, đó là “bác ái chính trị”.
 
Hiệp hành và tình huynh đệ vô vị lợi

Hiệp hành và tình huynh đệ vô vị lợi

 •   28/09/2023 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 69
Tình huynh đệ và bằng hữu xã hội theo giáo huấn Tin Mừng luôn đòi hỏi tính vô vị lợi, làm điều tốt lành cho người khác mà không đòi hỏi đáp đền.
Hiệp hành và tinh thần phục vụ

Hiệp hành và tinh thần phục vụ

 •   03/11/2023 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 48
Hiệp hành luôn đòi hỏi việc làm cụ thể đó chính là phục vụ con người, chăm sóc các thành viên yếu kém trong gia đình hay ngoài xã hội…, chứ không phải phục vụ các ý tưởng.
 
Hiệp hành và trách nhiệm đào tạo

Hiệp hành và trách nhiệm đào tạo

 •   26/10/2023 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 55
Một người không dễ dàng có lối sống và ứng xử hiệp hành nếu không được giáo dục kỹ lưỡng ngay từ nhỏ, nhất là các giá trị tự do, tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới.
 
Gia đình và việc đào tạo hiệp hành.

Gia đình và việc đào tạo hiệp hành.

 •   20/10/2023 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 83
Gia đình là môi trường thích hợp và có sứ mạng hàng đầu trong việc giáo dục tình liên đới, một nhân đức luân lý sẽ giúp con người dễ dàng sống tinh thần hiệp hành.
 
Hiệp hành để phát triển con người toàn diện

Hiệp hành để phát triển con người toàn diện

 •   14/10/2023 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 80
Thăng tiến cuộc sống con người và xã hội không chỉ dừng lại ở bình diện thiện ích vật chất mà đòi hỏi phải vun trồng các giá trị luân lý phát triển con người toàn diện.
 

Các tin khác

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Năm
• Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc đạo tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây