Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Thường Niên

 •   20/01/2023 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 124
Lễ SángĐức Giám mục Giáo phận; Lễ Chiều: Cha Chính Xứ...
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Thường Niên

 •   14/01/2023 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 110
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ. 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

 •   06/01/2023 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 73
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ. 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa

 •   31/12/2022 02:28:00 AM
 •   Đã xem: 69
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi. 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Giáng Sinh

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Giáng Sinh

 •   23/12/2022 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 104
Lễ Nhất: Đức Giám mục Matthêô - Cha Phó Phêrô Phi - Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể. 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

 •   16/12/2022 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 123
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ  
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

 •   09/12/2022 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 63
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha phó Phaolô Vũ
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

 •   02/12/2022 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 63
Lễ Nhất: Cha phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha phó Phêrô Phi
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

 •   25/11/2022 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 74
Lễ Nhất : Cha Chính xứ; Lễ Nhì : Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba : Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều : Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 34 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 34 Thường Niên

 •   19/11/2022 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 76
Lễ Nhất : Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì : Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba : Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều : Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên

 •   18/09/2022 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 87

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Nhì               :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Ba                :         Cha Chính xứ
Lễ Chiều          :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên

 •   15/09/2022 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 102
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Nhì               :         Cha Chính xứ
Lễ Ba                :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lễ Chiều          :         Cha Phó Phêrô Phi
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên

 •   04/09/2022 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 74

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Lễ Nhất             :         Cha Chính xứ
Lễ Nhì               :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lễ Ba                :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Chiều          :         Cha Phó Phêrô Phi
Lịch dâng lễ Chúa nhật 22 Thường niên

Lịch dâng lễ Chúa nhật 22 Thường niên

 •   04/09/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 54
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lễ Nhì               :         Cha Chính xứ
Lễ Ba                :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Chiều          :         Cha Phó Tôma Thể
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên

 •   20/08/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 70

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất            :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Nhì              :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Chiều         :         Cha Chính xứ - Cha Phó Phaolô Vũ

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên

 •   13/08/2022 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 84
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Nhì               :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lễ Ba                :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Chiều          :         Cha Chính xứ
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên

 •   05/08/2022 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 76

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất            :         Cha Phó Phaolô Vũ
Lễ Nhì              :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Chiều         :         Cha Chính xứ Cha -  Phó Tôma Thể
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên C

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên C

 •   05/08/2022 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 80

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Nhì               :         Cha Chính xứ
Lễ Chiều          :         Cha Phó Tôma Thể - Cha Phó Phaolô Vũ
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên

 •   25/07/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 105
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Lễ Nhất             :         Cha Phó Tôma Thể
Lễ Nhì               :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Chiều          :         Cha Chính xứ - Cha Phó Phaolô Vũ

Các tin khác

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  GIẢI TỘI
   Sau các lễ ngày thường
  RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Hai

Ý chung: Cầu nguyện cho các giáo xứ
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ biết đặt sự hiệp thông làm trọng tâm, nhờ đó ngày càng trở nên là những cộng đoàn của đức tin và huynh đệ, đồng thời biết mở ra đón tiếp những người thiếu thốn nhất.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa giáo phận Qui Nhơn biết cầu nguyện và nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho những người sống đời thánh hiến và xin cho có nhiều người trẻ dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội trong bậc sống tu trì.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây