Lịch dâng lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

 •   17/11/2023 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 31
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 •   11/11/2023 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 36
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A

 •   03/11/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 46
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 •   27/10/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 39
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Truyền giáo

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Truyền giáo

 •   20/10/2023 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 64
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 •   14/10/2023 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 82
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên A

 •   06/10/2023 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 66
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên - Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên - Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 •   29/09/2023 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 53
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên

 •   22/09/2023 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 78
Lễ Nhất:Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên

 •   15/09/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 92
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên

 •   08/09/2023 06:34:00 PM
 •   Đã xem: 87
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên

 •   02/09/2023 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 78
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên

 •   24/08/2023 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 93
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên

 •   17/08/2023 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 57
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên

 •   11/08/2023 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 88
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính Xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên

 •   04/08/2023 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 71
Lễ Nhất: Cha Chính Xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên

 •   28/07/2023 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 110
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Chính Xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên

 •   21/07/2023 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 83
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên

 •   15/07/2023 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 115
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.

Các tin khác

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Mười Hai
• Ý cầu nguyện: Cầu cho người khuyết tật
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.
 
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây