Lịch dâng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên- Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên- Năm B

 •   10/05/2024 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 33
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 06 Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 06 Phục Sinh - Năm B

 •   03/05/2024 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 58
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ ; Lễ Ba: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 05 Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 05 Phục Sinh - Năm B

 •   27/04/2024 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 72
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 04 Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 04 Phục Sinh - Năm B

 •   19/04/2024 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 80
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Phục Sinh - Năm B

 •   12/04/2024 06:59:00 PM
 •   Đã xem: 102
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Phục Sinh - Năm B

 •   05/04/2024 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 87
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Chính xứ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh - Năm B

 •   31/03/2024 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 120
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

 •   23/03/2024 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 91
Lê nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Thường Niên B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Thường Niên B

 •   12/01/2024 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 102
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B

 •   05/01/2024 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 110
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B

 •   01/01/2024 06:09:00 PM
 •   Đã xem: 95
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Mùa Vọng - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 03 Mùa Vọng - Năm B

 •   16/12/2023 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 71
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Mùa Vọng - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 02 Mùa Vọng - Năm B

 •   09/12/2023 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 55
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.
 
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 01 Mùa Vọng - Năm B

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 01 Mùa Vọng - Năm B

 •   02/12/2023 01:23:00 AM
 •   Đã xem: 77
Lễ Nhất: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

 •   24/11/2023 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 67
Lễ Nhất: Cha Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Phó Phêrô Phi.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

 •   17/11/2023 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 65
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Chiều: Cha Phó Phaolô Vũ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 •   11/11/2023 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 88
Lễ Nhất: Cha Chính xứ; Lễ Nhì: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Tôma Thể.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên A

 •   03/11/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 93
Lễ Nhất: Cha Phó Phêrô Phi; Lễ Nhì: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Ba: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Chiều: Cha Chính xứ.
Lịch dâng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Lịch dâng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 •   27/10/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 87
Lễ Nhất: Cha Phó Tôma Thể; Lễ Nhì: Cha Chính xứ; Lễ Ba: Cha Phó Phaolô Vũ; Lễ Chiều: Cha Phó Phêrô Phi.

Các tin khác

DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Năm
• Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc đạo tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây