Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

 •   23/11/2023 01:34:00 AM
 •   Đã xem: 37
Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.
 
Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   15/11/2023 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 61
Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
 
Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 •   10/11/2023 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 39
“Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”.
 
Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Chúa Nhật 31 Thường Niên A

 •   04/11/2023 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 33
Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
 
Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 •   26/10/2023 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 36
Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
 
Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Chúa Nhật 29 Thường Niên A

 •   21/10/2023 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 39
Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".
 
Chúa Nhật 28 Thường Niên A - Chúa Nhật Truyền giáo

Chúa Nhật 28 Thường Niên A - Chúa Nhật Truyền giáo

 •   18/10/2023 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 72
Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
 
Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 •   13/10/2023 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 55
“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”.
Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Chúa Nhật 27 Thường Niên A

 •   06/10/2023 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 55
Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!"
 
Chúa Nhật 26 Thường Niên A - Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 26 Thường Niên A - Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 •   29/09/2023 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 67
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ".
 
Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 •   20/09/2023 06:57:00 PM
 •   Đã xem: 65
"Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô".
Chúa Nhật 24 Thường Niên A

Chúa Nhật 24 Thường Niên A

 •   14/09/2023 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 57
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (Mt 18, 21-22)
 
Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

 •   07/09/2023 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 78
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 16)
Chúa Nhật 22 Thường Niên A

Chúa Nhật 22 Thường Niên A

 •   30/08/2023 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 99
"Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời" (Ga 6, 64b và 69b).
Chúa Nhật 21 Thường Niên A

Chúa Nhật 21 Thường Niên A

 •   25/08/2023 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 55
"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời".
 
Chúa Nhật 20 Thường Niên A

Chúa Nhật 20 Thường Niên A

 •   17/08/2023 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 69
"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy".
Chúa Nhật 19 Thường Niên A

Chúa Nhật 19 Thường Niên A

 •   12/08/2023 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 42
Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14, 27)
Chúa Nhật 18 Thường Niên A

Chúa Nhật 18 Thường Niên A

 •   04/08/2023 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 64
"Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người" (Mt 17,5c)
Chúa Nhật 16 Thường Niên A

Chúa Nhật 16 Thường Niên A

 •   20/07/2023 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 96
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây