Lịch dâng lễ Chúa Nhật 04 Thường Niên

Thứ sáu - 28/01/2022 20:17

LỊCH DÂNG LỄ VÀ PHIÊN TRỰC
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
 (30.01 – 05.02)

 

THÁNH LỄ
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Lễ Nhất             :         Cha Chính xứ          
Lễ Nhì               :         Cha Phó Phêrô Phi
Lễ Ba                :         Cha Chính xứ         
Lễ Chiều          :         Cha Phó Phêrô Phi
NGÀY TRONG TUẦN
Lễ Sáng            :         Cha Chính xứ  
Lễ Chiều          :         Cha Phó Phêrô Phi
PHIÊN TRỰC IV  :      GIÁO HỌ MÂN CÔI
C.Thứ Bảy        :         Giáo Họ Mân Côi
Lễ Nhất             :         Giáo Họ Vô Nhiễm
Lễ Nhì               :         Giáo Họ Thánh Mẫu         
Lễ Chiều           :         Giáo Họ Trinh Vương
 

CÁC Ý LỄ TRONG TUẦN CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
 (30.01 – 05.02)

    NGƯỜI XIN Ý LỄ


CHÚA
NHẬT
IV
THƯỜNG
NIÊN
30.01
 
Chiều
Thứ bảy
 Bùi Thị Xuân Phương  Augustinô, Vinh Sơn, Maria, 2 Phêrô, 4 Giuse, CĐLH
 Trương Thị Mỹ Trang  Phêrô
 Nguyễn An Hùng  Bernadette, Têrêsa, 2 Mercello
 Lại Anh Hùng  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Nguyễn Đình Mùa  Tạ ơn Chúa, CĐLH
 Cao Thị Kim Hường  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Trần Thị Thanh Trang  Tạ ơn Chúa cuối năm, ÔBTT
 Lê Thị Hữu Phúc  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 1 người xin  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, Gioakim, CĐLH
 Nguyễn Thị Sướng  Tạ ơn Đức Mẹ, Maria, Đôminicô
 1 người xin  Tạ ơn Chúa cuối năm
 Bùi Thị Kiểm  Xin bình an, ÔBCM nội ngoại, BNLH
 Võ Thị Hoàng Oanh  Tạ ơn Chúa, BAGĐ, Phêrô
 Lê Quang Nhu  Phêrô, Isave
 Nguyễn Vương Quyền  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, Maria, Anna, 2 Giuse, TTÔBN ngoại
   
I  Cao Thị Thu Lan  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, Phêrô, Maria Macta, ÔB nội ngoại
 Nguyễn Thị Xuân  Gioan, Anna, Gioakim, 2 Maria, 2 Giuse, BNLH
 Lê Thị Định  Tạ ơn Ba Đấng cuối năm, Phêrô, BNLH, CĐLH
 Hà Minh Sự  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Trần Văn Thành  Phêrô, Macta, Anna, Rosa, 2 Maria
 Nguyễn Thị Mầu  Tạ ơn Chúa cuối năm
II  Huỳnh Thị Phượng  Anê, Giuse, BNLH
 Phan Thị Thu Nguyệt  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Võ Thị Kim Cúc  Xin ơn và tạ ơn Ba Đấng
   
III    
   
Chiều  Nguyễn Thị Hương  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Đinh Ngân Bình  Anna, Phaolô
 Nguyễn Thị Thủy  Bình an năm mới, Luy, Micae, 4 Phêrô, CĐLH
 Nguyễn Thanh Châu  GB., Anna
 Dương Thị Thảo  Phêrô, ÔBCM
 Gia đình Phương Hồ  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Nguyễn Thị Lường  Tạ ơn Đức Mẹ, Macta, Têrêsa, Anna, Giuse
 Lê Văn Tùng  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, các linh hồn qua đời trong dịch bệnh
 Nguyễn Ngọc Rạng  Tạ ơn Chúa cuối năm, Phêrô, Maria, Gioakim
 Lê Thị Hữu Phúc  Phêrô
 Trần Quốc Anh Khanh  BAGĐ, Gioakim, Anna, Micae, CĐLH, BNLH
   
   
   
   
Thứ Hai
31.01
Sáng  Trần Công Minh  Phaolô, Macta
   
Chiều  Phan Thị Thanh Hồng  Tạ ơn cuối năm
 Võ Thị Kim Lan  Tạ ơn Ba Đấng, tạ ơn Chúa Thánh Thần
 Nguyễn Thị Lam Phương  Tạ ơn Chúa cuối năm, BA năm mới, 2 Phêrô, 2 Phaolô, 2 Giuse, 2 Maria, TTÔBNN, CĐLH
 Vũ Đình Thắng  Tạ ơn Ba Đấng cuối năm, bình an năm mới
   
   
Lễ Giao Thừa  Lê Quang Huy  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
 Hồ Công Hùng  Xin ơn và tạ ơn Đức Mẹ, BAGĐ, Phaolô, Maria, CĐLH
 Nguyễn Đình Hải  Tạ ơn Chúa, Macta
   
   
Thứ Ba
Mồng 1 Tết
01.02
Sáng  Nguyễn Đình Thọ  Bình an năm mới
 Đỗ Thị Cẩm  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, TTÔB cha mẹ
 Nguyễn Đình Hải  Bình an gia đình
 Nguyễn Thị Mầu  Tạ ơn Chúa đầu năm
   
Chiều  Phan Thị Thanh Hồng  Bình an gia đình
 Võ Thị Kim Lan  Xin ơn và tạ ơn Ba Đấng, xin ơn và tạ ơn Chúa Thánh Thần
 Huỳnh Thị Thư  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, TTÔB nội ngoại
 Trần Quốc Anh Khanh  Tạ ơn Đức Mẹ cuối năm bình an năm mới, THCV làm
 Nguyễn Thị Bích Xuân  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới
   
   
Thứ Tư
Mồng 2 Tết
02.02
Sáng  Cộng đoàn Phaolô  Tạ ơn Chúa, mừng ngày bổn mạng
 Nguyễn Đình Thọ  Giuse, Phêrô, 2 Maria, CĐLH
 Lý Thị Phiên  Phaolô, Giuse, ÔBCM
 Đỗ Ngọc Quyền  Tạ ơn Chúa cuối năm, bình an năm mới, Gioakim, Maria, FX., Antôn, CĐLH
   
   
Chiều  Phan Thị Thanh Hồng  Mađalêna, Phaolô, CĐLH
 Lê Quang Huy  Phêrô, Catarina, Antôn, 2 Maria
 Võ Thị Kim Lan  TTÔB cha mẹ
 Hồ Thị Thanh Nhàn  Phaolô, Anna, Gioakim, Macta
 Nguyễn Cho  Anna, Gioakim, 2 Phêrô
 Lê Thị Thế  FX., Antôn, Maria, 2 Giuse, ÔBCM
 Nguyễn Thanh Châu  GB., Anna, ông bà
 Lê Thị Hữu Phúc  Cha Luca, Macta, FX., 2 Phêrô, ÔBTT, CĐLH
 Nguyễn Thị Thái  Phêrô, Anê, ÔBN ngoại
 Trần Thị Cẩm Vy  BAGĐ, BNLH, CĐLH
 Vũ Đình Thắng  ÔBCM nội ngoại, CĐLH
 Bùi Long An  Anna, TTÔB cha mẹ, THCV làm
 Nguyễn Đình Hải  Tạ ơn Chúa
 Nguyễn Thị Mầu  Phaolô, Giacôbê, Maria, CĐLH
   
   
Thứ Năm
Mồng 3 Tết
03.02
Sáng    
   
Chiều  Phan Thị Thanh Hồng  THCV làm
 Phan Văn Tùng  Anê, Maria, 2 Phêrô
 Võ Thị Kim Lan  Giacôbê, Anê, Anna, đi đường bình an
 Lê Thị Thế  THCV làm
 Nguyễn Đình Hải  THCV làm
   
   
   
Thứ Sáu
04.02
Sáng    
   
Chiều  Võ Thị Kim Lan  Giacôbê, 3 Macta, xin ơn LTX Chúa
   
   
   
   
Thứ Bảy
05.02
Sáng    
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thời biểu Phụng vụ Giáo xứ
  THÁNH LỄ
   • Ngày thường
   Sáng : 05:00
   Chiều : 17:30
   • Chúa Nhật
   Chiều Thứ Bảy : 17:30
   Lễ 1 : 05:00
   Lễ 2 : 07:00
   Lễ 3 : 08:30
   Lễ 4 : 17:30

  • CHẦU THÁNH THỂ
   Chúa Nhật : 16:30
   Thứ Năm đầu tháng :
   16:30

  • GIẢI TỘI
   Trước và sau các lễ ngày      thường
  • RỬA TỘI TRẺ EM

   Chúa Nhật đầu tháng : 
     10:00

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Tư
• Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

 
DGM. MATTHEN NGUYEN VAN KHOI
  ĐGM. MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Lịch Công Giáo Giáo Phận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây