Vui Học Thánh Kinh Lễ Thánh Gia Thất

Thứ năm - 26/12/2019 17:00

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIA THẤT
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23

Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.


19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi."21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

 


13 When they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him."

14 Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt.

15  He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled, "Out of Egypt I called my son."

19 When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt 20 and said, "Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." 21 He rose, took the child and his mother, and went to the land of Israel.

22 But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod,  he was afraid to go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for the region of Galilee.

23  He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled, "He shall be called a Nazorean."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Ácrippa.
c.  Vua Áckhêlao.
d.  Vua Hêrôđê Antipa.


02. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

a. Đất Ai cập.
b. Nước Xyri.
c.  Xứ Galilê.
d.  Đất Ả Rập.


03. Khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ thế nào? (Mt 2,15)

a.  Ta đã đưa Con Ta về niềm Đất Hứa.
b.   Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
c.  Ta đẫn đưa Con Ta về miền Galilê.
d.  Ta sẽ nuôi dưỡng Con Ta ở Ai Cập.


04. Gia đình thánh gia trở về miện Galilê thòi vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả ? (Mt 2,22)

a. Vua Pharaô.
b. Vua Ácrippa.
c.  Vua Áckhêlao.
d.  Vua Hêrôđê Antipa.

 

05. Đây là nơi cư ngụ của Đức Giêsu thời niên thiếu. (Mt 2,23)
a.  Betania.
b.  Nadarét.
c.  Bêlem.
d.  Caphácnaum.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)

02. Đất nước Hài Nhi lánh nạn. (Mt 2,14)

03. Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi. (Mt 2,13)

04. Làng quê nơi cư ngụ của Đức Giêsu thời niên thiếu. (Mt 2,23)

05. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

06. Miền đất Đức Giêsu ở thời niên thiếu. (Mt 2,22)

07. Đây là hành động của vua Hêrôđê với Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,13)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Người sẽ được gọi là người Nadarét”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 2,23

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Truyền Tin cho thánh Giuse

* Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20
"Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Bà Maria (Mt 1,18)
02. a. Vua Đavít  (Mt 1,20)
03. b. Người công chính. (Mt 1,19)
04. d. Giêsu  (Mt 1,21)
05. b. Thiê

III. Ô CHỮ  

01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Giacóp (Mt 1,17)
05. Trinh nữ (Mt 1,23)
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Bêlem (Mt 2,1)
08. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)

Hàng dọc : EMMANUEN

 

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn tin: thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây