GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ

TRONG THÀNH PHỐ QUI NHƠN

 

 

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
122 Trần Hưng Đạo

(xem bản đồ)

Ngày Thường

(Giải tội sau lễ)

Sáng

Chiều

05g00

17g30

Chúa Nhật

Chiều

Lễ 1

Lễ 2

Lễ 3

Lễ 4

17g30 (chiều T.Bảy)

05g00
07g00
08g30
(trừ mùa hè)
17g30

NHÀ THỜ ĐỒNG TIẾN
27 Nguyễn Thị Minh Khai

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Chiều

17g30

Chúa Nhật

Chiều

Lễ 1

Lễ 2

17g30 (chiều T.Bảy)

05g00
17g30

NHÀ THỜ HÒA NINH
128 Nguyễn Huệ

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Chiều

17g30

Chúa Nhật 

Chiều

Sáng

Chiều

05g00

17g30

Nhà thỜ Qui HiỆp
142 Ngô Mây

(xem bản đồ)

Ngày Thường

(Giải tội sau lễ)

Chiều

18g00

Thứ Bảy

Sáng

05g30

Chúa Nhật

Chiều

Sáng

Chiều

18g00 (chiều T.Bảy)

05g30

16g30

NHÀ THỜ QUI ĐỨC
946 Trần Hưng Đạo

(xem bản đồ)

Ngày Thường

(Giải tội sau lễ)

Sáng

Chiều

05g00
17g00

Chúa Nhật

Chiều

Lễ 1

Lễ 2

Lễ 3

19g00 (chiều T.Bảy)

05g00
08g00
16g00

NHÀ THỜ GHỀNH RÁNG
21 Tây Sơn

(Xem bản đồ)

Ngày Thường

Chiều

17g30

Chúa Nhật

 

Chiều

Sáng

Chiều

17g45 (chiều T.Bảy)

05g15

17g00

NHÀ THỜ NÚI

GHỀNH RÁNG
Hàn Mạc Tử

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Tối

19g00

Chúa Nhật

Tối

19g00

NHÀ THỜ XUÂN QUANG

454 Tây Sơn

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Chiều

17g30

Chúa Nhật

(Giải tội trước và sau lễ)

Sáng

Chiều

05g30
18g30

NHÀ THỜ PHÚ THẠNH
330 Âu cơ,

P. Bùi Thị Xuân

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Sáng

Chiều

05g15 (Long Mỹ)
18g30 (Phú Thạnh)

Chúa Nhật

Chiều

Sáng

Chiều

18g30 (Phú Thạnh)

08g00 (Long Mỹ)
15g30 (Phú Thạnh)

NHÀ THỜ NGỌC THẠNH
P. Trần Quang Diệu

(xem bản đồ)

Ngày Thường

Chiều

17g45

Chúa Nhật

Chiều

Sáng

 

Chiều

17g45

05g45

09g00

15g30